כניסה לאזורים אישיים

לקוחות יקרים,
רכישת בית ההשקעות פסגות הושלמה, והמוצרים השונים עברו לניהול החברות הרוכשות לפי הפירוט הבא:

  1. העברת ניהולן של קרנות הנאמנות בניהול פסגות קרנות נאמנות בע"מ ושירותי התיקים המנוהלים, פסגות טרייד, פסגות PRO ופסגות פארטו בניהול פסגות ניירות ערך בע"מ, לבעלותה של חברת וואליו קפיטל וואן בע"מ.
  2. קופות גמל, קרנות השתלמות, קמה, קופה להשתתפות בפנסיה תקציבית ומרפא עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
  3. קופות גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, קרנות פנסיה, קופות מרכזיות לפיצויים, ומסלוליות לפיצויים עברו לניהולה של הראל גמל ופנסיה בע"מ.
  4. קופת גמל והשתלמות בניהול אישי (IRA ) עברו לניהול של חברת סלייס גמל בע"מ.

חשוב להדגיש כי אין בביצוע הליך העברת הניהול והמיזוג כדי לפגוע בזכויותיכם ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי.
למידע המלא אודות רכישת פסגות >>
באפשרותכם לפנות באופן ישיר לחברה המנהלת הרלוונטית לכל שאלה ולמידע נוסף.
*לתשומת לבכם, ניתן לצפות במידע לעניין קופת גמל להשקעה ובקופת חיסכון לכל ילד החל מיום 26.10.2021.

לצפייה במידע האישי, בחרו את המוצר המבוקש ואנו נעביר אתכם לאזור האישי באתר החברה המנהלת:

כניסה לאזור האישי:

אלטשולר שחם אלטשולר שחם
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות
הראל הראל
Slice Slice
  • קופת גמל בניהול אישי (IRA)
  • קרן השתלמות בניהול אישי (IRA)